Recikleri

Spisak reciklera

Ime

Mjesto

Adresa

Kontakt

"Deponija" d.o.o. - Reciklaža

Podgorica

Vrela Ribnička b.b

+382 20 627 280

"Deponija" d.o.o. - Uprava

Podgorica

Oktobarske revolucije broj. 100

+382 20 607 440

JKP "Kotor"

Kotor

Škaljari b.b

+382 32 325 677

D.o.o "Komunalno" Tivat

Tivat

Luke Tomanovića br.7

+382 32 671 527 / 32 672 852

"Čistoća" d.o.o Herceg Novi

Herceg Novi

Prve bokeške brigade b.b

+382 31 345 755 / 69 393 200

Centar za reciklažu d.o.o Nikšić

Nikšić

Kočani b.b

+382 40 256 155 / 67 256 900

Centar za reciklažu d.o.o – OC Tivat

Tivat

Brdista bb

+382 67 272 316