Primjeri dobre prakse

Prikupljanje limenki na plažama sa plavom zastavicom

Projekat Edukacija o selektivnom odlaganju otpada realizovan je tokom 2013 godine u opštinama Tivat i Kotor, a kroz različite aktivnosti oko 6.000 građana edukovano je o značaju primarne selekcije otpada i reciklaži. Edukacija i selektivno odlaganje otpada sprovođene su na pet izabranih plaža i manifestacijama Bokeška noć i Kotorski karneval, gdje su građani imali priliku i da presuju iskorišćene aluminijske limenke.
Uspjehu ovog pilot projekta doprinijela je kvalitena saradnja svih projektnih partnera: preduzeća Recomont, Ministarstva održivog razvoja i turizma, Agencije za zaštitu životne sredine, javnim komunalnim preduzećim iz Kotora i Tivta, nacionalnim operaterom za dodjelu plavih zastavica Ecom i naravno programom "Svaka limenka se računa". Veoma važnu kariku u lancu saradnje predstavljaju i zakupci plaža Plavi horizonti, Kalardovo, Baywatch, Grota i Pirat, koji su pokazali spremnost za našu inicijativu i pomogli nam u realizaciji projekta”, saopštio je Milan Matović, izvršni direktor Recomonta.
Tokom projekta poslata je jasna poruka široj javnosti o značaju selektivnog odlaganja otpada i reciklaže, što je naišlo na odlične reakcije kod građana. “Na osnovu do sada obrađenih podataka, kroz projekat je sakupljeno preko 20.000 limenki, 10.000 PET flaša i oko 300 kg papira i kartona. Na ovaj način u značajnoj mjeri smo smanjili količinu nesortiranog otpada koji završava u kontejnerima tokom turističke sezone.
U sklopu projekta građani su mogli da presuju iskorišćene limenke, zahvaljujući presama za limenke koje je obezbijedila Recan Fondacija, kao dio velike internacionalne kampanje Svaka limenka se računa (Every can counts). Kampanja Svaka limenka se računa koja je pokrenuta u Engleskoj, sporovodi se i u Irskoj, Škotskoj, Mađarskoj, Rumuniji i Francuskoj, a od 2013 godine realizuje se i u Crnoj Gori.

Prikupljanje limenki sa Mrežom za društvenu odgovornost

Mreža za društvenu odgovornost je od jula 2012. godine, u saradnji sa Reciklažnim centrom, počela sa sprovođenjem akcije reciklaže papira. „Akciji se iz dan u dan pridružuju i druge institucije, a posebno zadovoljstvo nam predstavlja što se Akciji priključila i osnovna škola Dr. Dragiša Ivanović, iz Podgorice“, istakla je Daliborka Pejović. državna sekretarka Ministarstva održivog razvoja i turizma i koordinatorka Mreže za društvenu odgovornost.

U narednom periodu, na nekoliko lokacija u Podgorici biće postavljene i kante za selektivno odvajanje limenki, a od septembru 2014. godine u osnovnim i srednjim školama počeće akcija ,,Svaka limenka se računa“ koju zajedno sprovode Fondacija Recan i NVO Ozon kao I brojni partneri. Akcija reciklaže aluminijumske ambalaže naslanja na akciju reciklaže kancelarijskog papira, koju Mreža za društvenu odgovornost, na mjesečnom nivou, organizuje od jula 2012. godine. Prva institucija u kojoj će biti postavljenje kutije za reciklažu limenki je O.Š. ,,Dragiša Ivanović“ iz Podgorice.